Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2554

เชลล์ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม!!

เชลล์บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
บริจาคเรื่อ

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริจาคเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ จำนวน 10 ลำ ขนาดกว้าง 6 ฟุต ยาว 16 ฟุต นั่งได้10-15คน รวมมูลค่า 500,000 บาท ให้กับรมต.กระทรวงพลังงาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

บริจาคเรือ

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมบริจาคเรือท้องแบน ติดเครื่องยนต์ขนาด 9 แรงม้า ขนาดนั่งได้ 6-8 คน กว้าง 1.30 ม. ยาว 4 ม. จำนวน 10 ลำ รวมมูลค่า 400,000 บาท ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งของบรรเทาทุกข์ทางครอบครัวข่าว ช่อง3 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

บริจาคเงิน

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับพนักงาน บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลฯ สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

บริจาคน้ำดื่ม

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริจาคน้ำดื่ม ขนาด 600 CC .จำนวน 72,000 ขวด มูลค่า 300,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ