Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2554

เชลล์ แอ๊ดว้านซ์มอบฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ไอ ครั้งที่ 2

“ลุ้น... ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ 125ไอ กับ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์... โฉมใหม่”
Advance winner2

คุณกมล คงสกุลวัฒนสุข ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑืน้ำมันหล่อลื่น กุล่มประเทศไทย ฟิลลิปปินส์ และเวียดนาม บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบรางวัลรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ให้แก่นายวิชัย ฤกษืสมสุนัย จากร้ายรุ่งเรือง 2002 จังหวัดอุบลราชธานี ลูกค้าเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ผู้โชคดีจากแคมเปญ “ลุ้น..ฮอนด้า พีซีเอ๊กซ์ 125ไอ กับ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์...โฉมใหม่ ทุกเดือน” ครั้งที่ 2 จากผู้ร่วมส่งชิงโชคทางเอสเอ็มเอส ทั้งหมด 19,988 ราย