Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2554

ทีมไทยคว้าชัย”สุดยอดทีมนักขับประหยัดน้ำมัน

4 สุดยอดนักขับ ทีมเชลล์ ฟิวเซฟ จากประเทศไทย คว้าชัยในการแข่งขันสุดยอดทีมนักขับประหยัดน้ำมัน 1 ลิตรกับเชลล์ ฟิวเซฟ ที่สนามแข่งรถนานาชาติเซปัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา การจัดแข่งขัน”สุดยอดนักขับประหยัดน้ำมัน 1 ลิตรกับเชลล์ ฟิวเซฟ” ระดับเอเชีย เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ทั่วไปให้เรียนรู้วิธีการขับขี่ประหยัดน้ำมันกับเชลล์ ฟิวเซฟ
Fuelsave 1litre

การแข่งขัน สุดยอดทีมนักขับประหยัดน้ำมัน 1 ลิตรกับเชลล์ ฟิวเซฟ ที่สนามแข่งนานาชาติเซปัง ประเทศมาเลเซีย 19 นักขับจาก 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบทักษะการขับประหยัดน้ำมันจากผู้เชี่ยวชาญของเชลล์ ซึ่งสมาชิกของทีมตัวแทนประเทศไทย ประกอบด้วย นายกิตติธร วัชระเสวี, นางสาวดารารัตน์  ทิพย์วงค์,  นายวัชระ ผลแก้ว และนายกฤตศรัณย์ บุญยะธนเศรษฐ์ ได้ขับเคี่ยวกับนักขับอีก 4 ประเทศ และสามารถคว้าชัย“สุดยอดทีมนักขับประหยัดน้ำมัน 1 ลิตร กับเชลล์ ฟิวเซฟ ระดับเอเชีย” มาครองด้วยระยะทางเฉลี่ย 15.952 กิโลเมตร โดยใช้น้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ เพียง 1 ลิตร

หลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการนี้แล้ว นักขับจากสุดยอดทีมนักขับประหยัดน้ำมัน 1 ลิตรกับเชลล์ ฟิวเซฟ จะเป็นแกนนำในการรณรงค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ขับขี่ในประเทศหันมาใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพวกเขาจะนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งนี้ มาแสดงให้เห็นว่าเมื่อนำมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันจะช่วยประหยัดน้ำมันและลดรายจ่ายได้อย่างไร

นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เชลล์มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถใช้น้ำมันได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยการคัดเลือกทีมนักขับจากทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้เป็นนักขับประหยัดน้ำมันและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ขับขี่คนอื่นๆได้ใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ