Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2552

ปั๊มเชลล์ชัยสวัสดิ์ปากช่องรับมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2552

นางสุทัศนี ทับทิม ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมผู้บริหารปั๊มเชลล์ชัยสวัสดิ์ปากช่อง เข้ารับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี2552 ของกระทรวงสาธารณะสุข โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
Photo collage