Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

ด้วยพนักงานกว่า 93,000 คนใน 70 ประเทศที่เราดำเนินกิจการ เชลล์มุ่งมั่นที่จะช่วยสนองความต้องการด้านพลังงานของโลกที่เพิ่มมากขึ้น ในหนทางที่รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

หลักการดำเนินธุรกิจ

เรายึดถือ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น เป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจของเรา

เชลล์ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับบริษัทของคุณมาอย่างยาวนาน เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างสะดวกและราบรื่นที่สุด

ผลงานของเรา

มากกว่าศตวรรษที่เชลล์ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราเติบโตเคียงคู่กับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เชลล์สำนึกในหน้าที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม หลากหลายโครงการที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคม

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดคือ มร.เบน แวน เบอร์เดน บริษัทแม่ของกลุ่มเชลล์ คือ บริษัทรอยัล ดัชท์ เชลล์ จำกัดมหาชน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลล์

กลยุทธ์ของเราคือการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านน้ำมันและก๊าซ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของโลกด้วยความรับผิดชอบ ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบด้านสังคมเป็นหัวใจหลักในงานดำเนินธุรกิจของเรา

การดำเนินธุรกิจของเราแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) ก๊าซธรรมชาติและพลังงานใหม่ ธุรกิจปลายน้ำ (Downstream) และโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ และโครงการหลัก ของเรา (ภาษาอังกฤษ)

ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น เป็นคุณค่าสำคัญที่เรายึดถือในการปฏิบัติงาน และเป็น

รากฐานของการดำเนินธุรกิจของเชลล์

สถิติที่สำคัญของเชลล์ (ตัวเลขของปี 2015)

 • กว่า 70 ประเทศทั่วโลกที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
 • 93,000 คนโดยประมาณ คือจำนวนพนักงานของเรา
 • 22.6 ล้านตัน คือปริมาณของก๊าซธรรมชาติเหลวที่เราจำหน่ายต่อปี 
 • 23 โรงกลั่นที่เชลล์ให้ความสำคัญ

 • 3 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าปริมาณน้ำมันดิบที่เราผลิตในแต่ละวัน

ธุรกิจของเรา

Upstream ค้นหาและสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

Downstream จัดส่ง ซื้อขาย และขนส่งน้ำมันดิบทั่วโลก ผลิตและทำตลาดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และผลิตปิโตรเคมีสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม

Projects & Technology จัดการการดำเนินโครงการที่สำคัญของเชลล์ และผลักดันการวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อสร้างเทคโนโลยีทางเลือก

การดำเนินการทางด้านการเงิน

ดูผลประกอบการในไตรมาสล่าสุดของเรา

ผลประกอบการในปี 2015

 • รายรับ: 265 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย: 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • เงินลงทุนสุทธิ: 28.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนา: 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2014

 • 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถูกนำไปใช้พัฒนาประเทศที่มีรายได้ต่ำ
 • 1,074 รายของจำนวนผู้ส่งมอบ ที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐานของเชลล์
 • 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกมอบให้กับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเรา

Page Tools