Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

การปรับการตั้งค่าของคุณ

เว็บไซต์นี้เหมาะสมสำหรับ Microsoft Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป และ Mozilla-Firefox เวอร์ชั่น 1.5 ขึ้นไป การตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอที่ดีที่สุดคือ 1024 x 768 พิกเซล 

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows ให้ตรวจสอบและเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอหรือ ค่าความลึกของสีดังนี้

 • ไปที่ Start - Settings 
 • เปิด Control panel 
 • ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Display  
 • ในแถบ Settings เปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอและค่าความลึกของสี 

สำหรับผู้ใช้งาน Mac ให้ตรวจสอบและเปลี่ยนค่าความลึกของสีดังนี้

 • คลิกที่เมนู Apple (ไม่มีแป้นลัดคีย์บอร์ด) 
 • คลิกที่เมนูย่อย Control Panels จากนั้นคลิกที่ Appearance เพื่อเปิดแผงควบคุม Appearance  

สำหรับผู้ใช้งาน Mac ให้ตรวจสอบและเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอดังนี้

 • ตรวจสอบว่าคุณอยู่ใน Finder  - กด Apple  +  Tab  ในกรณีที่จำเป็นเพื่อไล่ไปตามโปรแกรมที่เปิดอยู่จนกระทั่งคุณกลับมาที่ Finder 
 • คลิกที่เมนู Apple หรือกดปุ่ม Ctrl + F2 
 • คลิกที่ System Preferences หรือกดปุ่มลูกศรลงเพื่อไฮไลท์ จากนั้นกดปุ่ม Enter 
 • คลิกที่ไอคอน Displays หรือกดปุ่ม Tab ซ้ำๆ  กันหลายครั้ง (คุณอาจต้องกดปุ่ม Ctrl  +  F7  ก่อน) เพื่อไล่ไปตามไอคอนจนกระทั่งไอคอน Displays ถูกไฮไลท์ด้วยกรอบสีน้ำเงิน จากนั้นกดปุ่ม Spacebar 
 • คลิกที่แถบ Display  หรือกดปุ่ม Ctrl + F7  (หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง) เพื่อไฮไลท์หนึ่งแถบจากทั้งหมดสี่แถบ จากนั้นกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแถบ Display (ไฮไลท์ด้วยสีน้ำเงิน) ในกรณีที่ไม่มีการเลือก 
 • ค่าความละเอียดหน้าจอโดยปกติคือ 1024 x 768 หากต้องการเปลี่ยนให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ขึ้น คุณอาจเปลี่ยนค่าเป็น 800 x 600 หรือ 640x 480 สำหรับการเปลี่ยนดังกล่าว คลิกที่ค่าความละเอียดที่คุณต้องการหรือกดปุ่ม Tab จนกว่าค่าความละเอียดจะถูกไฮไลท์ (ด้วยสีน้ำเงิน) จากนั้นกดปุ่มลูกศรขึ้นสำหรับค่าความละเอียดด้านบนและขนาดหน้าจอจะเปลี่ยนภายในไม่กี่วินาที ทำตามขั้นตอนเดิมโดยเลื่อนขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะพบค่าความละเอียดหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 
 • เมื่อคุณพอใจกับขนาดของหน้าจอแล้ว คลิกที่ปุ่ม Close (สีแดง) ที่อยู่ด้านบนของหน้าต่างหรือกด Apple + W เพื่อปิดหน้าต่างและกลับไปยังหน้าจอ Finder

การใช้งานทั่วไป

หากคุณไม่พบหน้าเว็บทั้งหมด ให้ใช้แถบเลื่อนทางด้านขวามือของหน้าจอเพื่อเลื่อนหน้าเว็บปัจจุบันขึ้นหรือลง โลโก้ของเชลล์จะนำคุณกลับไปยังหน้าหลัก การคลิกที่ปุ่ม "ย้อนกลับ" ในแถบเครื่องมือของบราวเซอร์จะทำให้คุณย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ 

การใช้งานหน้าหลัก

หน้าหลักของเชลล์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ ความรับผิดชอบด้านพลังงาน นวัตกรรม เกี่ยวกับเชลล์โดยสังเขป และผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งจากสี่ปุ่มดังกล่าวเพื่อเข้าสู่เนื้อหาโดยสังเขปภายในส่วนนั้น

หากเคลื่อนเมาส์ไปที่ส่วนต่างๆ จะปรากฏรายการหน้าที่อยู่ในส่วนนั้น คุณสามารถคลิกที่รายการเพื่อเข้าสู่ส่วนดังกล่าวต่อไปหรือใช้ปุ่ม  Close (x) เพื่อกลับไปยังหน้าหลัก นอกจากนี้ ส่วนทางด้านซ้ายของหน้าหลักยังแบ่งออกเป็น 6 หมวดตามข้อมูลที่คุณต้องการรับทราบ

เมื่อคลิกที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง จะปรากฏชั้นย่อยออกมา ตัวอย่างเช่น ในส่วนของ ค้นหางาน จะแสดงตัวเลือกของหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกงาน ค้นหางาน และโครงการปัจจุบัน กดปุ่ม Close (x) เพื่อปิดชั้นย่อย

การใช้งานแถบด้านบนและด้านซ้ายมือ

นอกจากนี้ แถบด้านบนยังแบ่งออกเป็นส่วนเช่นเดียวกันกับหน้าหลักด้วย ดังนี้ ความรับผิดชอบด้านพลังงาน นวัตกรรม เกี่ยวกับเชลล์โดยสังเขป และผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งจะปรากฏในหน้าเว็บทุกหน้า แถบด้านบนสามารถขยายออกเพื่อเรียกดูส่วนหลักในแต่ละหมวดได้ หากเคลื่อนเมาส์ไปที่ส่วนต่างๆ จะปรากฏรายการหน้าที่อยู่ในส่วนนั้น นอกจากนี้ แถบทางด้านซ้ายยังช่วยให้คุณสามารถค้นหาส่วนต่างๆ ที่ลึกลงไปนอกเหนือจากระดับที่แสดงให้เห็นในแถบด้านบน

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้โดยคลิกที่ แผนผังเว็บไซต์ ทางด้านล่างซึ่งปรากฏในหน้าเว็บทุกหน้า แผนผังเว็บไซต์จะแสดงโครงสร้างของเว็บไซต์และลิงค์ที่เชื่อมต่อโดยตรงไปยังหน้าเว็บและส่วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยจะแสดงเนื้อหาโดยสังเขปของระดับสองชั้นแรก การคลิกที่ระดับที่สองจะแสดงลิงค์เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บทุกหน้าในส่วนนั้น

ส่วนท้าย

ส่วนท้ายประกอบด้วยส่วนหลัก 4 ส่วนดังนี้ เกี่ยวกับเว็บไซต์ บริการหลัก ค้นหา และข้อความสรุป ซึ่งเป็นส่วนปกติที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเชลล์ทั้งหมด เกี่ยวกับเว็บไซต์ ประกอบด้วย การให้บริการ ความช่วยเหลือ ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัว และความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทเชลล์ (ส่วนที่คุณสามารถรายงานปัญหาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามได้) ส่วนของค้นหานั้นมีลักษณะเฉพาะในแต่ละเว็บไซต์ ซึ่งแสดงแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวกำหนดตำแหน่งสถานี การค้นหางาน เครื่องคิดราคาหุ้น เป็นต้น

ค้นหา

เมื่อคุณค้นหาเว็บไซต์ของเรา คุณจะพบผลลัพธ์จากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเชลล์ทั้งหมด ทางด้านขวามือ คุณสามารถกรองการค้นหาได้โดยเลือกตามผู้ชม ประเภทของเอกสาร (pdf, doc) และภาษา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขวิธีการแสดงผลลัพธ์โดยให้แสดงบรรทัดของข้อความสรุปเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงได้ รวมถึงวันที่ตีพิมพ์ บางครั้งอาจมีผลลัพธ์ที่แนะนำแสดงอยู่ทางด้านบน ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่เหลือโดยมีแถบสีแดงเขียนว่า "แนะนำ" อยู่ถัดจากชื่อผลลัพธ์

เราได้แนะนำสิ่งเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดตามคำสำคัญหรือวลีที่คุณค้นหา

ติดต่อเรา

นอกเหนือจากการสำรวจตามโอกาสต่างๆ ที่ทำให้คุณมีโอกาสเสนอผลตอบรับแล้ว ข้อสงสัยเฉพาะทาง คำถาม หรือข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งผ่านทางอีเมลไปยัง webmaster@shell.com ได้